Boorstaten maken doe je eenvoudig en snel op boorstaat.nl!

Boorstaat online

Je hebt geen boorstaten programma meer nodig, op boorstaat.nl maak je eenvoudig en snel een boorstaat.

Je vult de gegevens van een boring in op jouw PC, smartphone of tablet en je hebt direct de boorstaat tekening beschikbaar.
Boorstaten kun je downloaden en kun je delen via e-mail voor verder gebruik.
Maak boorstaten direct online zonder speciaal boorstaten programma, vanaf slechts € 0,20 per boorstaat!
Registreer gratis een nieuw account of meld jezelf aan op boorstaat.nl


Maak een nieuw project en vul de gegevens van de boringen, monsters en lagen in


De concept boorstaat wordt direct op het scherm gemaakt terwijl je de gegevens invult


Maak de boorstaat definitief en gebruik de boorstaten in jouw rapporten!


Gratis proberen
Registreer een gratis account op boorstaat online en je kunt direct beginnen. Nadat je een account hebt gemaakt, maak je een project aan en vul je de gegevens in van jouw boringen, monsters en lagen. De concept boorstaat wordt direct op het scherm zichtbaar terwijl je de gegevens invult. De boorstaten kun je definitief maken door credits aan jouw account toe te voegen, dit kun je op elk gewenst moment doen door een van de bovenstaande pakketten te kiezen, je bepaalt hiermee zelf hoeveel je per boorstaat betaalt.

Account registreren
Onbeperkt gebruik
Onbeperkt boorstaten maken is mogelijk voor een vast bedrag per maand, het is ook mogelijk boorstaat online te integreren in jouw eigen oplossing.

Contact opnemen